Privacy Statement

Studentenroeivereeniging D.S.R.V. "LAGA", gevestigd aan Nieuwelaan 53
te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking geschiedt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Contactgegevens
https://www.laga.nl/
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft
+31 (0)15 212 52 66

Persoonsgegevens
D.S.R.V. "LAGA" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (IBAN)
- Studiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
- Allergien
- Lengte
- Gewicht 
- Spanwijdte

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via it@laga.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
D.S.R.V. "LAGA" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U een functioneel lidmaatschap te kunnen bieden met bijgehorend account en funcionaliteiten.
- Om goederen bij u af te leveren en diensten aan u te verstrekken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
D.S.R.V. "LAGA" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij lidmaatschap van D.S.R.V "LAGA" zullen deze gegevens logischerwijs gedurende het lidmaatschap bewaard blijven. Zonder lidmaatschap bij D.S.R.V "LAGA", dan wel Oud-leden vereeniging "Oud-Laga", worden de gegevens na een periode van 5 jaar geanonimiseerd en versleuteld bewaard voor statistische doeleinden.

Met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met derden
D.S.R.V. "LAGA" verstrekt nooit persoonlijke informatie aan derden, tenzij ter voldoening aan wettelijke verplichtingen. 

Cookies
D.S.R.V. "LAGA" gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak, bijvoorbeeld dat u voor korte tijd ingelogd blijft. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DSRV LAGA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Als lid kunt u gemakkelijk via uw eigen beschikbare (persoons)gegevens inzien via het ledenportaal. Tevens kunt u daar gegevenswijzigen doorvoeren dan wel aanvragen. 
U kunt een verzoek tot verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar it@laga.nl. Een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens heeft automatisch een verlies van lidmaatschap tot gevolg en kan pas worden verwerkt nadat alle openstaande financiele handingen zijn afgerond ten aanzien van het desbetreffende jaar op basis van het afgesloten jaarlijkse lidmaatschap.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
D.S.R.V. "LAGA" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de IT-commissie via it@laga.nl
Contact
D.S.R.V. "Laga"
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft

T: +31(0)15 212 52 66
E: info@laga.nl
Copyright © 2023 laga.nl | Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga
LAGA