Schorsing

Aan de leden van D.S.R.V. “Laga”

Delft, 28 mei 2018

Geachte leden,

Het is onze droeve plicht u, namens het Bestuur der D.S.R.V. “Laga”, mede te delen dat op grond van artikel 90 van het reglement strafrecht der D.S.R.V. “Laga” is besloten mej. M. (Margot) Hemminga te schorsen voor 4 weken. De schorsing loopt van 26 mei 2018 tot 23 juni 2018. Het is mej. M. (Margot) Hemminga binnen deze periode verboden zich te bevinden op het terrein van de D.S.R.V. “Laga” dan wel deel te nemen aan enige activiteit van de D.S.R.V. “Laga”.

Mej. M. (Margot) Hemminga heeft op 22 april 2018 onder invloed van alcohol tijdens een evenement van D.S.R.V. “Laga” één fles sterke drank gestolen.

Van de schorsing zal in de komende ALV melding gemaakt worden. Mej. M. (Margot) Hemminga heeft inmiddels berouw getoond van haar daad.

In de veronderstelling u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

Het bestuur der D.S.R.V. “Laga”.
« Terug
Social Media
Contact
D.S.R.V. "Laga"
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft

T: +31(0)15 212 52 66
E: info@laga.nl
Copyright © 2019 laga.nl | Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga
LAGA